ประเภทของของเล่นเด็ก ที่ควรเข้าใจก่อนเลือกให้ลูก

ร้านขายของเล่นเด็ก

การส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ให้กับลูกน้อย ไม่ใช่จะมีเฉพาะการให้ลูกได้เรียนหนังสืออย่างเดียว แต่การเล่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน ที่จะช่วยส่งให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ดังนั้นการเลือกของเล่นให้กับลูก จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน หากเด็กได้เล่นของเล่นที่ตรงกับจุดประสงค์ และเป็นของเล่นที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่เร็วยิ่งขึ้น 

และเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้เลือกของเล่นจาก ร้านขายของเล่นเด็ก ได้เหมาะสม และโดนใจลูกน้อย มาดูก่อนว่าของเล่นเด็กมีกี่ประเภท และควรจะเลือกของเล่นแบบไหนให้กับลูกดี เด็กจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเล่นของเล่นเหล่านี้น 

ประเภทของของเล่นสำหรับเด็ก 

1.ของเล่นแบบปลายเปิด 

คือของเล่นที่ไม่ได้ทีการจำกัดตายตัวว่าจะเป็นอะไร และมีวิธีเล่นอย่างไร ซึ่งของเล่นประเภทนี้เด็กจะสามารถเอาไปเล่นได้หลากหลายแบบมากขึ้น โดยจะใช้จินตนาการของตัวเองเข้ามาช่วย ซึ่งจุดเด่นของของเล่นประเภทนี้ก็คือ จะทำให้เด็กได้มีการใช้จินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ และที่ดีไปกว่านั้นก็คือ พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องซื้อขอเล่นให้กับลูกบ่อยครั้ง เพราะของเล่นประเภทนี้เป็นของเล่นที่เล่นได้หลายแบบ 

2.ของเล่นเสริมทักษะการเรียนรู้ 

เมื่อมีของเล่นแบบปลายเปิดแล้ว ก็ย่อมต้องมีของเล่นที่เฉพาะเจาะจงแต่ละด้านลงไปเหมือนกัน ซึ่งของเล่นประเภทนี้จะเป็นของเล่นที่เสริมพัฒนาการด้านต่างๆ แต่ละด้านของเด็กไปโดยตรงเลย เช่น ของเล่นสำหรับให้เด็กได้ใช้จินตนาการ ของเล่นที่ทำให้เด็กได้คิดหาคำตอบ โดยจะมีรายละเอียดของการระดบุเอาไว้ชัดเจน ซึ่งพ่อแม่ควรอธิบายวิธีการเล่นให้ลูกเข้าใจก่อนเท่านั้น 

3.ของเล่นบทบาทสมมติ 

ของเล่นจาก ร้านขายของเล่นเด็ก ประเภทนี้ จะเป็นการจำลองเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพแต่ละอาชีพทำหน้าที่อะไร มีงานแบบไหนบ้าง ซึ่งข้อดีของของเล่นลักษณะนี้ก็คือ จะช่วยให้เด็กได้รู้ความต้องการของตัวเองว่าอนาคตอยากจะเป็นอะไร อยากจะทำอาชีพแบบไหน เป็นการทำความรู้จักเอาไว้ล่วงหน้าด้วย และเมื่อเด็กมีความชอบในด้านใดเป็นพิเศษ พ่อแม่ก็สามารถส่งเสริมต่อได้ถูกจุดด้วย 

4.ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

พัฒนาการด้านร่างกายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กในทุกๆ วัย แต่จะต้องเลือกของเล่นให้เหมาะสมก่อน เพื่อไม่เกิดอันตราย ถ้าเป็นเด็กเล็กก็เป็นของเล่นประเภทหยิบจับ หรือกด ถ้าเป็นเด็กโตก็ควรจะเป็นของเล่นที่ต้องมีการออกแรง เช่น จักรยานสามล้อ หรือรถลาก เป็นต้น 

5.ของเล่นเสริมจินตนาการ 

คือของเล่นที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่างเช่นการปล่อยให้ลูกได้เล่นตัวต่อ โดยให้ต่อออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กได้คิดนอกกรอบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นประเภทของของเล่นใน ร้านขายของเล่นเด็ก ทุกที่ ดังนั้นหากพ่อแม่ต้องการอยากจะให้ลูกน้อยได้รับพัฒนาการอย่างสมบูรณ์แบบ ควรจะเลือกของเล่นให้เป็นก่อนอันดับแรก เมื่อส่งเสริมได้ถูกจุด พัฒนาการของลูกน้อยก็จะสมบูรณ์และไปได้เร็ว