Day: November 11, 2020

รถหกล้อรับจ้าง

ความแตกต่างของรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ กับรถ 6 ล้อ ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนความแตกต่างของรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ กับรถ 6 ล้อ ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

เมื่อพูดถึงรถบรรทุก เราจะนึกถึงรถกระบะรถหกล้อรับจ้างหรือไม่ก็รถสิบล้อไปเลย แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีรถบรรทุกอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามกัน และถือว่ามีประโยชน์กับงานบรรทุกไม่น้อยทีเดียว นั่นก็คือรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ หากท่านใดที่ยังไม่เข้าใจให้ลองถึงภาพรถหกล้อ แต่ว่ามีสี่ล้อเหมือนกับรถกระบะ แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า แต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นถึงความแตกต่างว่าระหว่างรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่กับรถหกล้อนั้นต่างกันอย่างไร ดังนั้นเราจะมาดูในความแตกต่างในเรื่องนี้กันก่อน เผื่อท่านใดที่สนใจอยากใช้บริการรถบรรทุก จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมคุ้มค่ากับราคามากขึ้น ความพิเศษของรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ที่ต่างจากรถหกล้อ 1.มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ...